طرح بورسیه تحصیلی

طرح بورسیه تحصیلی از فروردین ماه سال 1395 توسط مرکز حمایت از معلولین ضایعات نخاعی ایران و به حمایت یکی از سازمان ها ، آغاز گردید و در حال حاضر حدود 30 نفر دانش آموز اعم از : معلول و یا فرزندان معلولین , زیر پوشش این مرکز قرار داشته و از مزایای این طرح به طور ماهانه بهره مند می گردند .

هدف از اجرای این طرح ، تقویت توان مالی به منظور بهبود وضعیت تحصیلی و به طبع آن ، تقویت روحیه و افزایش اعتماد به نفس مددجویان مشمول طرح می باشد .

مراحل اجرای درخواست کنندگان که مشمول این طرح می باشند :

محصل و یا درخواست کننده با هماهنگی با مرکز , مدارک لازم را به مرکز حمایتی ارائه نموده و در صورتی که واجد شرایط اعلام شود مدارک وی به سازمان مربوطه ارجاع داده شده و اگر بعد از بررسی مددکاران طرح و تائیدیه مشمول این طرح قرار گرفت و ادامۀ حمایت محصل توسط ارگان مربوطه طبق نظارت و بررسی از شرایط زندگی محصل و خانواده وی در طرح بورسیه تحصیلی ثبت نام گردیده و به طور ماهیانه مبلغ حمایتی به حساب شخصی محصل واریز خواهد گردید .

شرایط برخورداری از این بورسیه :

  • عزیزانی که در مقاطع تحصیلی دبیرستانی از کلاس هفتم تا مقطع پیش دانشگاهی بوده ، به شرط احراز معدل بالاتر از 16
  • افراد واجد شرایط بند 1 می بایستی از نظر وضعیت اقتصادی، در شرایط دشواری قرار داشته باشند که ادامۀ تحصیل برای آنان بواسطۀ شرایط بالا، امکان پذیر نباشد و به تائید مددکار طرح قرار گرفته باشد  

جهت کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی های لازم با مرکز حمایت از معلولین ضایعات نخاعی ایران واحد تجریش تماس حاصل نمایید .