طرح توانبخشی مبتنی بر خانواده ( مراقبین )

 

 

برنامه توانبخشی مبتنی بر خانواده ( برنامه مراقبین ) در بهمن سال 1392 از سازمان بهزیستی کشور به مرکز حمایت از معلولین ضایعات نخاعی ایران واگذار گردید .

در ابتدای طرح تعداد19 مراقب با گزینش و شرایط لازم انتخاب شده و دوره آموزشی را به مدت یکماه سپری نموده و با 40 توانخواه( گروه هدف ) که این افراد نیز غربالگری شده و در برنامه مراقبین قرار داده شدند ، آغاز گردید .

هدف کلی از اجرای برنامه توانبخشی مبتنی بر خانواده ، بازتوانی تلفیق فرد و سازگارساختن وی با محیط است که تاثیر مثبت آن بر سلامت روحی و روانی معلول و خانواده ، ارتقاء سطح دانش و سلامت جامعه هدف ، کاهش بار تقاضای استفاده از خدمات مراکز شبانه روزی و تقویت عزت نفس افراد کم توان و ایجاد تغییر در نگرش خانواده را به همراه داشته است .

همچنین این برنامه باعث افزایش امید به زندگی و حضور فرد در خانواده و اجتماع گردیده است .

در طول سال و نیمی که از اجرای برنامه مراقبتی و توانبخشی گذشته به علت ثمر بخش بودن و توانمندیهای بالای مرکز حمایتی ، بنا به دستور مدیریت توانبخشی بهزیستی کشور از آذرماه سال 1393 سهمیه مرکز حمایتی از 40 توانخواه به 60 توانخواه ارتقاء یافت.

در ابتدا بعد از قرار گرفتن توانخواه در قالب طرح و با توجیه علمی و تجربی خانواده و همینطور آگاه سازی کامل ، نیاز سنجی های اولیه و بررسی کامل از وضعیت عمومی و شرایط زندگی توسط مراقبین آموزش دیده صورت می پذیرد .

بعد از بازدید منزل توانخواه توسط تیم تخصصی و مشاوره ای سرفصل های آموزشی بسته و در اختیار مراقب قرار می گیرد و مراقب با جدیت و پشتکار کامل فعالیت خویش را با توانخواه شروع می نماید .

یکی از نکات برجسته و قابل توجه در پیشرفت مددجو تمایل توانخواه به حضور در محافل اجتماعی ، علاقمند به پیگیری درمان و آمادگی برای ادامه تحصیل می باشد که در طول دوره 10 توانخواه به گزارش اثربخشی مثبت طرح رسیده و از طرح خارج گردیده اند.

از آغاز طرح با نیاز سنجی که از گروه هدف و مراقبین انجام گرفته کلاسهای آموزشی توسط کارشناسان مربوطه در مرکز حمایتی برای مراقبین برگزار گردیده و گزارش آن به کارشناس محترم سازمان بهزیستی ارسال گردیده است .

همچنین در ارتقاء سطح معیشتی و روحی و روانی گروه هدف خوشبختانه مرکز حمایتی با توانمندیهایی که در نوع خود بی سابقه است مددجویان را با هداء سبد کالا ، بن کارت خرید و مساعدت مالی تحت پوشش قرار داده و همچنین با تخصیص ایاب و ذهاب رایگان ، درخواست های مناسب سازی به شهرداری پایتخت و اعلام نیاز وسایل مورد نیاز حرکتی به سازمان بهزیستی و حضور در مراسم جشن و سفرهای زیارتی و اردوهای داخل شهری سبب تقویت روحیه آنان و انبساط خاطر عزیزان گردیده است .

در حال حاضر مرکز حمایت از معلولین ضایعات نخاعی ایران 60 توانخواه ( گروه هدف )را با 35 مراقب آموزش دیده تحت پوشش دارد که تعداد 29 مراقب مونث و تعداد 6 مراقب مذکر می باشند .

تعداد 33 مراقب آموزش دیده از اعضای خانواده معلول و تعداد 2 مراقب از غیر اعضای خانواده معلول می باشد .

با استقبال گسترده ای که از طرف مددجویان در راستای اجرای طرح مراقبین صورت پذیرفته است و درخواست های فراوانی که برای شمول شدن آنان در این طرح ابراز گردیده است در دوره های بعدی پس از آنکه گروه تحت پوشش این طرح از آمادگی لازم برخوردار شده است و ترخیص گردند از متقاضیان ثبت نام به عمل خواهد آمد و تلاش خواهیم نمود تعداد مشمولین این طرح را طی موافقت نامه با سازمان بهزیستی افزایش دهیم .