طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه ( توانمند سازی )

 

طرح توانمند سازی افراد دارای آسیب نخاعی به منظور تسریع و تسهیل در پذیرش شرایط جدید و سازگاری با آن , کاهش فشارهای روانی وارد بر فرد و خانواده , ارتقاء کیفیت زندگی و کاهش هزینه های تحصیلی مرتبط با معلولیت تهیه گردیده است .

این طرح از مهر ماه سال 1394 از سوی سازمان بهزیستی کشور به مرکز حمایت از معلولین ضایعات نخاعی ایران  واگذار و اجرا گردید .

در ابتدا تعدادی از مددجویان که عضو مرکز حمایتی بوده و هم چنین پرونده آنان در بهزیستی شمیرانات نیز بود , بعد از شناسایی , ارزیابی و نیاز سنجی که توسط تیم مددکاری مرکز حمایتی صورت گرفت در قالب طرح قرار گرفتند .

دو گروه برای این طرح اختصاص یافت که شامل :

گروف اول :

♦ دو نفر تسهیلگر                     ♦ فیزیوتراپ               ♦ کاردرمان                 ♦ روابط عمومی

♦ پزشک مشاور                        ♦روانشناس               ♦ مسئول هماهنگی

گروه دوم :

♦تیم پشتیبان در بخش کلینیک روزانه توانبخشی و آموزشی معلولین ضایعه نخاعی شهدای جلائی پور ( مولوی )

سپس با نیازسنجی که از طرف تیم تسهیلگران مرکز حمایتی انجام گردید , کلاسهای آموزشی توسط اساتید , پزشکان و کارشناسان مجرب برای توانخواه و خانواده های آنان برگزار گردید و مطالب مفید و با ارزشی در این طرح ارائه داده شد .

با توجه به عملکرد بسیار خوب و قوی تیم تسهیلگران و مسئول طرح مرکز حمایتی , سازمان بهزیستی جهت تقدیر از مسئولین این طرح تعداد پرونده های تحت پوشش  افزایش یافت .

هدف از اجرای این طرح :

-        به حداکثر رساندن توانایی مددجو در زمینه حرکتی , اجتماعی , جسمی و روان

-        مستقل شدن در انجام امور شخصی و افزایش کیفیت زندگی

-        ارجاع مددجو به مراکز پزشکی جهت درمان

-        تجهیز نمودن لوازم توانبخشی و بهداشتی

-        برگزاری کلاس های آموزشی مورد نیاز به صورت گروهی یا انفرادی

-        مناسب سازی منازل و معابر با همکاری شهرداری پایتخت

-        مشاوره در زمینه های : ازدواج , افسردگی , خانواده , تحصیل و ...

امیدواریم با اقداماتی که صورت پذیرفته است توانسته باشیم نتایج دلخواه و شایسته ای را از انجام این طرح بدست آورده باشیم و با بهره گیری از این پیامدها ادامۀ طرح و دیگر نوبت های اجرای طرح را با موفقیت به پایان برسانیم .