بخش کاردرمانی واحد مولوی و طرشت

بخش کاردرمانی واحد مولوی و طرشت

بخش کاردرمانی واحد مولوی و طرشت

بخش کاردرمانی یکی از بخش های مهم در خصوص ارائه خدمات توانبخشی می باشد. این بخش در دو واحد مولوی و طرشت خدمات توانبخشی ارائه می نماید.

 

جهت هماهنگی و استفاده از خدمات با شماره های ذیل تماس بگیرید:

واحد طرشت:  44270566

واحد مولوی: 55156450