بخش اسکان موقت (post acute) واحد طرشت

بخش اسکان موقت (post acute) واحد طرشت

بخش اسکان موقت (post acute)  واحد طرشت

بخش اسکان موقت ، جهت پذیرش مددجویان آسیب دیده نخاعی که در دوره طلایی(سه سال اول حادثه) خود می باشند، در حال خدمات رسانی شبانه روزی می باشد ،این خدمات شامل این موارد می شود: توانبخشی(کاردرمانی و فیزیوتراپی)، مشاوره، ویزیت درمانی، تغذیه، آموزشی..... 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های ذیل تماس حاصل فرمائید:

44270566

44270567