معلولان طبق نوع و شدت معلولیتشان خدمات دریافت می‌کنند

معلولان طبق نوع و شدت معلولیتشان خدمات دریافت می‌کنند

معلولان طبق نوع و شدت معلولیتشان خدمات دریافت می‌کنند

به گزارش ایسنا، حمید قلی‌پور، رئیس گروه آمار سازمان بهزیستی کشور درخصوص آمار معلولین متأهل در کشور، گفت: طبق آخرین آماری که وجود دارد از یک میلیون و ۴۵۰ هزار نفر معلولی که در بانک اطلاعاتی بهزیستی ثبت شده‌اند، حدود ۹۴۰ هزار و ۵۵۴ نفر متاهل هستند به عبارتی ۶۵ درصد آنها ازدواج کرده‌اند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل بهزیستی، رئیس گروه آمار سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه بهزیستی برای ازدواج معلولان در کمک هزینه ازدواج و خرید جهیزیه برای آنها همیشه تلاش کرده است، یادآور شد: معلولان تحت پوشش بهزیستی بسته به نوع معلولیت و شدت معلولیتشان خدمات دریافت می‌کنند.