۱۲ گام برای مناسب سازی شهر برای افراد دارای معلولیت

۱۲ گام برای مناسب سازی شهر برای افراد دارای معلولیت

۱۲ گام برای مناسب سازی شهر برای افراد دارای معلولیت

 زهرا نژادبهرام، عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران درخصوص اقدامات ستاد مناسب سازی شهر تهران گزارشی را ارائه کرد.

مشروح نطق وی به شرح زیر است:

"دوم مهر ماه سال ۱۳۹۶ بود که با تصمیم شورای پنجم شهر تهران مسئولیت سنگین نمایندگی شورا در ستاد مناسب سازی فضاهای شهری برای معلولین جسمی و حرکتی بر دوش من نهاده شد. مسئولیتی که با وجود تمامی سختی و مشقت هایش، شیرینی خدمت به قشر معززی همچون توانیابان و اقشار آسیب پذیر را در دل خود دارد.  

از ماه ها پیش از آغاز به کار شورای پنجم یکی از چالش های جدی تهران امروز را عدم انطباق آن با حداقلِ نیازهای گروه های آسیب پذیر و کم توان میدانستم. طی سالیان گذشته بارها از خود در جایگاه یک زن سالم و بالغ این پرسش را داشته ام که چگونه میشود که یک شهر تا این اندازه بی توجه به شرایط جسمی و فیزیکی نیمی از جامعه(زنان) پدید آید و پرسش تاسف آورتر آنکه در چنین شهری چگونه میتوان انتظار حضور، مشارکت، فعالیت و نشاط را از سالمندان، کودکان، زنان باردار، توانیابان جسمی، حرکتی و ذهنی داشت و به تغییر رویکرد در این حوزه امیدوار بود؟  

بر همین مبنا درست از آغازین روزی که تصمیم به کاندیداتوری در انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران گرفتم، عزم آن کردم که مسئولیت سنگین نمایندگی شورای اسلامی شهر تهران را در این ستاد که پیشتر با ماهیت و ساختار آن آشنا بودم، به عهده بگیرم و این مهم با اعتماد همکاران گرامی امکان پذیر شد.

امروز قصد دارم به وظیفه ذاتی نماینده منتخب مردم که همانا در درجه اول پاسخگویی و ارائه گزارش اقدامات به مردم و افکار عمومی و پس از آن گزارش به همکاران محترم و صحن شوراست، بپردازم. از همین تریبون دیگر همکاران عزیزم را به ارائه گزارش های ادواری از حضورشان در ستادها، کمیته ها و کارگروه هایی که به نمایندگی از شورای شهری که خود منتخب مستقیم شهروندان است، دعوت میکنم و از رئیس محترم شورا تقاضا دارم، این موضوع را با جدیت دنبال نمایند. امید آن که این گزارش نقطه آغازی باشد بر ارائه گزارش اقدامات و تلاش های یکایک همکارانم در ایفای مسئولیت نمایندگیِ مردم شریف تهران، ری و تجریش..."

دوازده قدم به سرانجام رسیده مصوبات شورا در مناسب سازی شهر تهران برای توانیابان، جانبازان و کم توانان از زبان زهرا نژادبهرام، عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران؛

عملکرد ستاد مناسب سازی در طول یک دهه(۱۳۹۴-۱۳۸۴)، از ان آسیب ها برخوردار بود:

-برگزاری جلسات بصورت نامنظم و با تاخیر، برگزاری جلسات در سطح کارشناسی و دور از حوزه سیاستگذاری و تصمیم گیری

-عدم مستندسازی اقدامات صورت گرفته از سال ۱۳۸۴  تا ۱۳۹۴

-فقدان برنامه جامع عملیاتی مناسب سازی اماکن، معابر، فضاهای عمومی و ایستگاههای مترو

- عدم ابلاغ ضوابط و شیوه نامه مدون به مناطق ۲۲گانه در راستای رعایت ضوابط مناسب سازی

-ابهام در نحوه هزینه کرد ردیف بودجه  «بهسازی معابر جهت تردد معلولین و سالمندان» به شماره ردیف ۲۱۳۰۲

اما چکیده ای  از اقدامات انجام شده ستاد مناسب سازی شهر تهران در سال ۱۳۹۷ موارد زیر را شامل می شود:

 اقدام اول:

برگزاری جلسات در بازه های زمانی منظم و با حضور معاونین واحدهای ستادی و مدیران کل ادارات و سازمان های مربوطه

جلسات ستاد مناسب سازی در بازه های زمانی ۱۳۹۷/۲/۳۱، ۱۳۹۷/۷/۲۱ و ۱۳۹۷/۱۰/۸ و اختصاص جلسه کمیته شهرسازی شورای شهر مورخ ۱۲ آذر ماه به بحث مناسب سازی.

 اقدام دوم:

تشکیل کمیته های مناسب سازی مناطق ۲۲ گانه با هدف  اعمالنظارت جدی بر نحوه عملکرد مناطق ۲۲ گانه و ضرورت تعیین اولویت های سالانه مناسب سازی با حضور نمایندگان جامعه معلولین در هر منطقه

اقدام سوم:

ضرورت لحاظ پیوست مناسب سازی برای پروژه های عمرانی جدید و جاری

ابلاغ شیوه نامه مناسب سازی به عنوان بخشی از فرآیند عقد قرار داد، طراحی و اجرای پروژه های عمرانی و پیگیری ابلاغ شیوه نامه در قالب نظام فنی و اجرایی.

 اقدام چهارم:

تصویب مناسب سازی یک بوستان، دو ساختمان و یک محور شهری به ازای هر یک از مناطق ۲۲ گانه که درمجموع  ۸۸ پروژه مناسب سازی در سطح کلانشهر تهران در سال ۱۳۹۷ تعریف شد.

اقدام پنجم:

بازدید از پروژه های پایلوت مناسب سازی مناطق ۲۲ گانه؛ پروژه هایی که از سوی معاونت های تخصصی به عنوان اماکن مناسب سازی شده معرفی گردیدند، از سوی نمایندگان شورای شهر/ معاونت شهرسازی و معماری/معاونت خدمات شهری و معاونت فنی و عمرانی در اسفند ۱۳۹۷ مورد بازدید قرار گرفت.

اقدام ششم:

بر اساس آمار میادین میوه و تره بار، تعداد کل میادین میوه و تره بار تا آذر ۹۷ تا پایان خرداد۹۸ از ۲۴۱ به ۲۴۶ عدد رسید. تعداد کل میادین مناسب سازی تا سال ۱۳۹۷، ۴۱ عدد، تعداد کل میادین مناسب سازی در سال ۱۳۹۷، ۳۳ عدد و تعداد کل میادین مناسب سازی در سال ۱۳۹۸، ۲۲ عدد بوده است.

اقدام هفتم:

تصویب افزایش ۳۰۰ درصدی اعتبار ردیف های مربوط به مناسب سازی در فرآیند تصویب بودجه ۱۳۹۸ در قیاس با سال گذشته.
اقدام هشتم:

پیشنهاد و تصویب ماده ای مجزا در برنامه سوم توسعه شهر تهراندر خصوص مناسب سازی فضاهای شهری برای آحاد جامعه.

 اقدام نهم:

رعایت ضوابط مناسب‌سازی در مراحل طراحی و احداث ایستگاه‌های مترو خطوط جدیدالاحداث (خطوط ۶ و ۷) توسط شرکت راه آهن شهری تهران و حومه طبق مصوبه ستاد مناسب سازی.
 اقدام دهم:

مناسب سازی ۱۵ ایستگاه از ایستگاههای پرتردد از خطوط ۱ / ۳  و ۴ در  سال ۱۳۹۸

 اقدام یازدهم:

پروژه مناسب سازی دو محور، دو بوستان و چهار ساختمان نیز در برنامه کاری هریک از مناطق ۲۲گانه  و معاونت های ستادی  در سال جاری قرار گرفته که میتوان گفت در مجموع  ۱۷۶ پروژه مناسب سازی در سطح کلانشهر تهران برای سال ۱۳۹۸ تعریف شده است.
اقدام دوازدهم:
نقشه موقعیت مکانی اماکن عمومی مناسب سازی در لایه اطلاعاتی gis بارگزاری شد.
منطقه ۱، ۴، ۵, ۷,۸,۹,۱۰, ۱۲, ۱۴,  ۱۵, ۱۶, ۱۸, ۱۹, ۲۱
سخن آخر:

از جامعه معلولین برای بازدید و رصد وضعیت کمی و کیفی پروژه های مناسب سازی شده در سطح مناطق ۲۲ گانه وارایه بازخورد به شورای شهر تهران به منظور بهبود فرآیند و نیز برای  پیگیری برای انتشارعمومی  پروژه های مناسب سازی تعریف شده سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در سامانه برخط به منظور تحقق نظارت عمومی، به صورت جدی  خاص، دعوت به عمل می آورم