پیام مدیر عامل

در جهانی که با همه گستردگی ها، امروزه به لطف فراگیر شدن ابزار اطلاع رسانی، دهکده جهانی نامیده می شود، نمی توان جزیره ای جدا و منزوی بود و باید با حرکت تدریجی دنیا از حالت کشوری و منطقه ای به سوی جهانی شدن، همراه شد که در غیر این صورت فاصله امروز جهان سوم با دنیای پیشرفته غیر قابل جبران خواهد بود.

اخبار و اطلاعیه ها
عکسهایی از مراسمات برگزار شده
  کسب دیپلم افتخار نخستین همایش سازمانهای مردم نهاد و تجارب آموخته در حوزه معلولان
برگزاری مراسم افطار ضیافت پروانه ها بر بام تهران توسط مرکز حمایت از معلولین ضایعات نخاعی ایران
برگزاری هیئت عزاداری سواران مرکب عشق-چهارم محرم 1396
برگزاری هیئت عزاداری سواران مرکب عشق-چهارم محرم 1396
برگزاری هیئت عزاداری سواران مرکب عشق-چهارم محرم 1396
برگزاری هیئت عزاداری سواران مرکب عشق-چهارم محرم 1396
برگزاری هیئت عزاداری سواران مرکب عشق-چهارم محرم 1396
برگزاری هیئت عزاداری سواران مرکب عشق-چهارم محرم 1396
تور تفریحی ورزشی تله کابین توچال 1396
تور تفریحی ورزشی تله کابین توچال 1396

کسب دیپلم افتخار نخستین همایش سازمانهای مردم نهاد و تجارب آموخته در حوزه معلولان

کسب دیپلم افتخار مرکز حمایت از معلولین ضایعات نخاعی ایران در "نخستین همایش سازمانهای مردم نهاد و تجارب آموخته در حوزه معلولان"، بعنوان برترین سازمان مردم نهاد در حوزه معلولین در تاریخ سوم دی ماه 1396

برگزاری مراسم افطار ضیافت پروانه ها بر بام تهران توسط مرکز حمایت از معلولین ضایعات نخاعی ایران

در شب تولد امام دوم شیعیان حضرت امام حسن بن علی(ع) کریم اهل به روال سالهای قبل مرکز حمایت از معلولین ضایعات نخاعی ایران در مراسم باشکوهی و با حضور بیش از دوهزار نفر مشتمل بر معلولین و تعدادی از افراد خانواده های آنان در محوطه بام تهران واقع در مجتمع تفریحی توچال این میلاد خجسته را جشن گرفت.

برگزاری هیئت عزاداری سواران مرکب عشق-چهارم محرم 1396

برگزاری هیئت عزاداری سواران مرکب عشق-چهارم محرم 1396

برگزاری هیئت عزاداری سواران مرکب عشق-چهارم محرم 1396

برگزاری هیئت عزاداری سواران مرکب عشق-چهارم محرم 1396

برگزاری هیئت عزاداری سواران مرکب عشق-چهارم محرم 1396

برگزاری هیئت عزاداری سواران مرکب عشق-چهارم محرم 1396

برگزاری هیئت عزاداری سواران مرکب عشق-چهارم محرم 1396

برگزاری هیئت عزاداری سواران مرکب عشق-چهارم محرم 1396

برگزاری هیئت عزاداری سواران مرکب عشق-چهارم محرم 1396

برگزاری هیئت عزاداری سواران مرکب عشق-چهارم محرم 1396

برگزاری هیئت عزاداری سواران مرکب عشق-چهارم محرم 1396

برگزاری هیئت عزاداری سواران مرکب عشق-چهارم محرم 1396

تور تفریحی ورزشی تله کابین توچال 1396

تور تفریحی ورزشی تله کابین توچال 1396 با عنوان (پروانه های بهاری برفراز بام تهران) با حضور مسئولین

تور تفریحی ورزشی تله کابین توچال 1396

گریم کودک در تور تله کابین توچال 1396
همکاران ما
پیوندها