خروج سالانه ۱۰ درصد از مددجویان از چرخه حمایتی بهزیستی

خروج سالانه ۱۰ درصد از مددجویان از چرخه حمایتی بهزیستی

خروج سالانه ۱۰ درصد از مددجویان از چرخه حمایتی بهزیستی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از زنجان به نقل از روابط عمومی بهزیستی استان زنجان محمد محمدی اظهار کرد: سازمان بهزیستی تنها نقش آماده‌سازی در زمینه‌ اشتغال مددجویان و ارائه راهبرد در امر تسهیل گری را دارد و در این جهت برنامه‌ ساماندهی فرایند اشتغال آنها از جمله برنامه‌ریزی، آماده‌سازی مددجو، خدمات مددکاری و تثبیت شغل را به اجرا می‌گذارد.

 وی عنوان کرد: بهزیستی یک نهاد حمایتی و توانمندساز بوده و خروج سالانه 10 درصد از مددجویان از چرخه حمایتی خود را در دستور کار دارد.

 این مقام مسئول خاطر نشان کرد: کارفرمایان در صورت به کارگیری نیرو از جامعه هدف بهزیستی، می‌توانند به ازا هر نفر 200 میلیون ریال و تا سقف یک میلیارد ریال به ازای بکارگیری 5 نفر تسهیلات بانکی دریافت کنند.

 محمدی تصریح کرد: کارفرمایان مناطق محروم و روستایی نیز در صورت ارائه طرحهایی با توجیه فنی و به کارگیری نیرو از جامعه هدف بهزیستی، می‌توانند از منابع مالی ثابت و سرمایه در گردش صندوق توسعه ملی برخوردار شوند.

 وی با اشاره به همکاری 53 کارفرما در راستای ایجاد اشتغال پایدار و استفاده از تسهیلات جهت شرایط بهتر برای افراد معلول و خانوادهایشان با بهزیستی استان زنجان یادآور شد: آن دسته از جامعه هدف که طرح شغلی تدوین کرده و از مدیریت منابع مالی برخوردارند، از جانب بهزیستی برای دریافت تسهیلات که منابع قرض الحسنه بانکی است معرفی می‌شوند.

 مدیرکل بهزیستی استان زنجان افزود: تمامی کارفرمایانی که معلولین را در واحدهای خود بکار گیرند در قبال این تعهد از دریافت یارانه ۱۰ تا ۵۰ در صدی پرداخت حقوق معلولین از سوی بهزیستی استان برخوردار خواهند شد.

 محمدی گفت: بهزیستی استان زنجان با ارائه بسته مشوق های جدید کارفرمایی ، صاحبان حرفه و مشاغل سعی در تسهیلگری اشتغال معلولین و مددجویان استان داشته است و به ازاء هر معلول که نزد کارفرما کار می کندعلاوه بر حق بیمه مبلغی به عنوان یارانه ارتقا کارایی معلولان به کارفرمایان پرداخت می کند.