مناسب سازی پارک های تهران برای معلولان

مناسب سازی پارک های تهران برای معلولان

مناسب سازی پارک های تهران برای معلولان

شهردارآنلاین: محمود میرلوحی در تذکر پیش از دستور خود بااشاره به برگزاری مراسم عید دیدنی معلولان کشور در پارک 22 بهمن منطقه 10 تهران، از شهرداری منطقه 10 و انجمن دفاع از حقوق معلولین در این باره قدردانی کرد.

وی افزود: این  پارک به بهترین شکل ممکن برای معلولین مناسب سازی شده به صورتی که در ورودی این پارک به معلولین ویلچر داده می شود تا بتوانند در این پارک به راحتی تردد کنند. همچنین تمام سطح پارک برای عبور معلولین مناسب‌سازی شده و تجهیزات ورزشی مناسب نیز برای استفاده معلولین در آن قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: باید اجرای چنین پروژه‌هایی را مورد تشویق قرار دهیم تا سایر پارک‌ها نیز این مناسب‌سازی را در کل فضای تهران اجرایی کنند.