"مناسب‌سازی فضا برای معلولین" به ساختمان‌سازی رسید

"مناسب‌سازی فضا برای معلولین" به ساختمان‌سازی رسید

معاون عمرانی و توسعه شهری و روستایی وزارت کشور، گفت: مقرر شد وزارت راه و شهرسازی و مرکز تحقیقات ساختمان مبحثی را تحت عنوان مناسب سازی فضا برای رعایت حال این افراد در مقررات ملی ساختمان در نظر بگیرند.

به گزارش ایسنا، محمدعلی افشانی در جمع خبرنگاران و در حاشیه پنجمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی اماکن و معابر عمومی برای تسهیل در تردد معلولان، جانبازان، سالمندان که در وزارت کشور برگزار شد، گفت: جلسه امروز در خصوص مناسب سازی فضاها، حمل و نقل و خودرو برای جانبازان، معلولان و سالخوردگان بود که طی آن قرر شد وزارت راه و مرکز تحقیقات ساختمان مبحثی را تحت عنوان مناسب سازی فضا برای رعایت حال این افراد در مقررات ملی ساختمان در نظر بگیرند.

وی ادامه داد: در ماده 60 قانون برنامه ششم توسعه، الزام شده است که مباحث مذکور در ساخت ساختمان رعایت شود و صدور پایان کار توسط شهرداری نیز منوط به آن شود . در این راستا در این جلسه مقرر شد که این مباحث توسط مرکز تحقیقات ساختمان تهیه شود تا در آینده نیز شهرداری‌ها موظف شوند که در پروانه ساختمان آن را رعایت کنند.

معاون عمرانی و توسعه شهری و روستایی وزارت کشور اضافه کرد: علاوه بر آن بایستی فضاهای عمومی نیز به گونه‌ای شود که افراد جانباز، معلول، سالخورده به راحتی بتوانند وارد این فضاها شوند و در همه طرح‌های جامع ترافیکی هم مقرر شد که بحث پیاده و دوچرخه با اولویت این افراد دیده شود.

افشانی در پایان صحبت‌هایش تصریح کرد: در ارتباط با خودرو نیز مقرر شد وزارت صنعت، معدن، تجارت اعلام کند آیا توان ساخت خودروهایی برای معلولین آنطوری که در آئین‌نامه‌های سال 84 و 91 ذکر شده بود، است و اگر توان ساخت آن را داشت زمان را مشخص و به ما اعلام کند.