افرادی که جهت آسان سازی تردد معلولان تلاش می کنند مهندس واقعی هستند

افرادی که جهت آسان سازی تردد معلولان تلاش می کنند مهندس واقعی هستند

افرادی که جهت آسان سازی تردد معلولان تلاش می کنند مهندس واقعی هستند

رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور گفت:تمامی افرادی که در امر مناسب سازی و دسترسی معلولین و رفع موانع جهت آسان سازی تردد کم توانان جسمی در سطح کشور تلاش می کنند، مهندس واقعی و قابل احترام برای همه آحاد جامعه هستند.

ابراهیم کاظمی مومن سرایی رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور به فانوس گفت: تمامی افرادی که در امر مناسب سازی و دسترسی معلولین و رفع موانع جهت آسان سازی تردد کم توانان جسمی در سطح کشور تلاش می کنند، مهندس واقعی و قابل احترام برای همه آحاد جامعه هستند.

 کاظمی مومن سرائی افزود: پنجم اسفند ماه زاد روز خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس را به همه مهندسین عزیز به ویژه مهندسینی که در حوزه مناسب سازی و تسهیل دسترسی برای آحاد جامعه به اماکن عموی و فضاهای شهری که موجب افزایش کمی و کیفی ارائه و تلفیق اجتماعی می  شوند، تبریک عرض می کنم.

 کاظمی افزود: امید است در ظل عنایات حضرت بقیه الله الاعظم مهدی (عج) در ساختن ایرانی آباد موفق و پیروز باشید.