کلاس هنری (معرق کاری) در فضای دلنشین واحد تجریش

کلاس هنری (معرق کاری) در فضای دلنشین واحد تجریش

کلاس هنری (معرق کاری) در فضای دلنشین واحد تجریش

مرکز حمایت از معلولین ضایعات نخاعی ایران واحد تجریش در نظر دارد جهت آموزش و روحیه بخشیدن به شما عزیزان

 کلاس هنری (معرق کاری) را در فضای دلنشین واحد تجریش برگزار نماید .

لذا از عزیزان علاقه مند درخواست می گردد جهت ثبت نام تا مورخ 1396/04/20 با واحد تجریش تماس حاصل نمایند .

لازم به ذکر است که در صورت مطمئن بودن از شرایط و حضور در این کلاس ثبت نام به عمل آید .

همچنین برگزاری کلاس به صورت رایگان می باشد .

شماره های تماس : 22733715 - 22733729                                                                            

روابط عمومی مرکز حمایت از معلولین ضایعات نخاعی ایران