برگزاری مراسم شهر قاصدکها

برگزاری مراسم شهر قاصدکها

برگزاری مراسم شهر قاصدکها

در جهت حمایت از کودکان آسیب دیده اجتماعی و همزمان با شب های پر برکت ماه مبارک رمضان، مورخ01/04/1396  مراسمی در پارک ترافیک منطقه 10 واقع در خیابان قزوین , روبروی بوستان 22 بهمن برگزار گردید