دومین دوره ویزیت رایگان مددجویان آسیب های نخاعی

دومین دوره ویزیت رایگان مددجویان آسیب های نخاعی

دومین دوره ویزیت رایگان مددجویان آسیب های نخاعی

دومین دوره ویزیت رایگان مددجویان ضایعات نخاعی در تاریخ 1396/02/22 به همراه دو تیم پزشکی در دفتر مرکزی معلولین ضایعات نخاعی ایران در واحد طرشت انجام گردید.

تیم پزشکی متشکل از چندین متخصص جراحی عمومی به ریاست جناب آقای دکتر ایازی (فوق تخصص عروق) و با حضور (خانم دکتر زهرا جورمهر و آقای دکتر محمد بحرانی زیدآبادی) و جناب آقای دکتر یگانه (فوق تخصص جراحی ترمیمی و پلاستیک) و تیم اورولوژی بیمارستان مدرس به ریاست جناب آقای دکتر سلیمانی و حضور دکتر جوانمرد، دکتر امیر حسین رهاویان و دکتر آرش رنجبر (رزیدنت های اورولوژی) انجام گردید.

مددجویان از ساعت 9 صبح با سرویس ایاب و ذهاب رایگان که توسط مرکز حمایت از معلولین ضایعات نخاعی ایران برای آنها تدارک دیده شده بود به مرکز حمایتی طرشت مراجعه و پذیرش گردیدند و بعد از بررسی نوع درخواست و نیاز اصلی به پزشکان مربوطه ارجاع داده شدند.

در این دوره 72 مددجو ویزیت گردیدند که 17 نفر از مددجویانی که دچار زخم بستر بودند بعد از ویزیت توسط تیم دکتر ایازی، روش های صحیح پانسمان های نوین به آن ها آموزش داده شد و چند تن از مددجویان ضایعات نخاعی که نیاز به عمل ترمیمی (قلب، گرفت) داشتند برای جراحی رایگان در بیمارستان لقمان الدوله توسط آقای دکتر یگانه معرفی نامه برای بستری داده شد که چند نفر از آنها بستری و عمل گرافت بر روی ایشان انجام گردیده است.

مددجویانی که نیاز به ویزیت اورولوژی داشتند توسط تیم درمانی اورولوژی مورد معاینه قرار گرفتند و برای تعدادی از مددجویان درخواست سونوگرافی، آزمایشات ، نوار عصب مثانه گردید و تیم درمانی اورولوژی قول دادند بعد از گرفتن جواب آزمایشات و سونوگرافی و جواب نوار عصب مثانه با هماهنگی تیم پزشکی و اطلاع رسانی به مددجویان مجددا در مرکز روزانه آموزشی و توانبخشی معلولین ضایعه نخاعی شهدای جلائی پور (مولوی) بیماران را ویزیت نمایند.

در انتها مددجویان بعد از معاینات پزشکی، توسط کارکنان مرکز مورد پذیرایی (میان وعده و ناهار) قرار گرفتند و تیم درمانی حاضر به مددجویان قول دادند هر ماه یک بار برای چکاپ مددجویان به مرکز روزانه توانبخشی و آموزشی مراجعه نمایند.